Menu modulu

Diskuse

  Pro přístup k diskusím musíte být registrovaný uživatel. Registrovat se můžete po kliknutí na odkaz níže.

 • Registrace
Aktuality

4.11.2017

Informace k nové směrnici GDPR


celá zpráva >>
Moduly
Odkazy

  Modul Zvířata umožňuje sledovat stavy a obraty všech kategorií zvířat. Sledovanou jednotkou může být závod, středisko, stáj nebo kategorie (druh zvířat). V závislosti na nastavení číselníků provádí program automatické zaúčtování s převodem účetních dat do účetnictví nebo tiskem rekapitulace zaúčtování pro ruční vstup do jiných účetních systémů. Umožňuje evidenci účetních i daňových odpisů a napojení do libovolného účetního systému. Všech jeho předností můžete dokonale využít ve spojení s ostatními moduly ZEIS.

  Základní vlastnosti programu

  Eviduje dva základní druhy zvířat:

  Mladá zvířata - k zajištění správné evidence se během měsíce pořizují tzv. změnové doklady (údaje o narození, přírůstcích, přeřazení do vyšších kategorií, odvozu na jatka, úhynech apod.). Program automaticky dopočítává krmné dny, vzrůstový přírůstek a zaúčtovává převod zvířat. Tyto kategorie lze sledovat až na nejnižší organizační jednotku - stáj.

  Zvířata základního stáda a tažná zvířata - každé zvíře je evidováno pod číslem. U každého kusu se provádí automaticky výpočet daňových odpisů (volitelně i účetních odpisů).

  • Při pořízení jsou prováděny průběžné kontroly na logickou správnost vkládaných dat. Konkrétní vzhled formuláře pro pořízení změn je určován podle právě prováděných operací - vkládaných dat. Chování programu je možné změnit nastavením číselníků.
  • Automatické operace - po každém pořízení dokladu dochází k automatickému výpočtu krmných dnů, vzrůstového přírůstku a odpisů zvířat. Na základě výpočtu vytvoří program sám potřebné doklady a zařadí je mezi ostatní doklady.
  • Umožňuje zahájení zpracování kdykoliv v průběhu roku
  • Výstupní sestavy
  • informace o stavu na začátku měsíce a aktuální stav zvířat
  • obraty za zvolenou organizační jednotku - počáteční stav, příjmy (nákup, narození, přírůstky...), výdeje (prodeje, úhyny, konfiskáty...) a konečný stav v měsíci a od počátku roku v kusech, kg a Kč
  • hlavní kniha - přehled o počátečním stavu, příjmech a výdajích v měsíci
  • deník - podrobný výpis každé změny včetně zaúčtování
  • výpis zaúčtování včetně obratů na účtech a zůstatků vybraných účtů
  • možnost vytvoření libovolné sestavy pomocí generátoru sestav
  • statistický výkaz

  Charakteristickým rysem ekonomického informačního systému je v maximální možné míře jednotné ovládání a uživatelsky příjemné prostředí i pro začátečníky v oboru automatizovaného zpracování dat. Všechny moduly jsou dodávány s předem naplněnou účetní osnovou se základními typy účtování pro jednotlivé účetní případy. Zárukou dalšího vývoje jsou pětileté zkušenosti našich pracovníků spolu se stovkami instalací po celém území České republiky a komplexními službami na vysoké úrovni.

Tiskni

K správné funkci webu nám pomáhají soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s jejich využitím.   Další informace