Menu modulu

Diskuse

    Pro přístup k diskusím musíte být registrovaný uživatel. Registrovat se můžete po kliknutí na odkaz níže.

  • Registrace
Aktuality

12.2.2018

Dne 12.2.2018 jsme uvolnili novou verzi mezd 28.08.


celá zpráva >>
4.2.2018

Dne 4.2.2018 jsme uvolnili novou verzi mezd 28.04.


celá zpráva >>
16.1.2018

Dne 16.1.2018 jsme uvolnili novou verzi mezd 28.02.


celá zpráva >>
14.1.2018

Dne 14.1.2018 jsme uvolnili novou verzi mezd 28.00.


celá zpráva >>
Moduly
Odkazy

ZMĚNY OD VERZE 28.02.

Pořízení 1.2.3. Pořízení – Pracovní neschopnosti a náhrady: od období 02/18 můžete pořizovat DM 416 Otcovská, od období 06/18 DM 417 Dlouhodobé ošetřovné.

POZORNĚ pořizujte datum OD – DO nejen u běžných nemocí, ale zejména u pokračovacích nemocí. Vždy kontrolujte na neschopenku nebo u Otcovské 7 dní.

Výstupy 3.4.1.6. Příloha k žádosti o dávku – NEMPRI lze odeslat na portál.

3.4.1.7. a 3.6.4.8. Opis srážek pro OSSZ a Zápočtový list – do tabulky srážky doplněn účel srážky (název druhu mzdy – např. Srážka přednostní exekuce).

3.4.5.6. Oznámení stavu zaměstnanců –doplněn tiskový formulář, doplněn výběr ()pouze zaměstnanci se smlouvou(s pracovní smlouvou, aby počet zaměstnanců korespondoval s 3.4.5.1.), pokud obsluha nezatrhne () pouze zaměstnancise smlouvou, uvede sezde počet zaměstnanců včetně DPP, DPČ a se smlouvami o výkonu funkce.

3.6.1. Mzdové listy – úplný mzdový list – dny nemoci položka Celkem dny(v období):

Neschopnost od-do Typ dávky Doklad Likvidace UP Celkem dny Dny od počátku Celkem Kč

17.10.17–31.10.17 400 PN – Nemoc 00171001 31.10.17 UP 15 15 5298

01.11.17–30.11.17 400 PN – Nemoc 00171102 30.11.17 UP 30 45 0

01.12.17–31.12.17 400 PN – Nemoc 00171203 31.12.17 P 31 76 0

3.6.3.3., 4. Potvrzení o příjmu pro sociální dávky od 12/2017 a pro rok 2018

Doklad o výši čtvrtletního příjmu:

Pokud nemá účetní příslušný tiskopis (17 10 01 214 C), může si ho vytisknout ze stránek:

https://formulare.mpsv.cz/…me/forms.jsp?…

Mzdy ZEIS vyhotovují potvrzení v období 12/17 v menu 3.6.3.3. Potvrzení pro sociální dávky za vybrané období – čtvrtletí, má li zaměstnanec v příslušném čtvrtletí více PPV, uvede se doba jejich trvání do více řádků. Takési mzdová účetní může zobrazit pro vybraného zaměstnance 3.6.3.4. Přehled potvrzení pro sociální dávky za vybrané období – čtvrtletí, a údaje vepsat údajedo tiskopisu:

Zaměstnanec RZ PPV Od – Do

příjem a1 ab

Nový Zaměstnanec 01110 820616/9999 A 111/01 24.07.2011 – . .
622/03 19.03.2010 – . . měsíc 1 (10/2017) 52495.00 0.00 měsíc 2 (11/2017) 78873.00 0.00 měsíc 3 (12/2017) 56055.00 0.00 Legenda: RZ A – zaměstnanec žádá o roční zúčtování a1 – příjem ab – náhrada za nemoc POZOR: Tato potvrzení neobsahují příjem za práci učňů a studentů z praktického vyučování, které byste měli potvrdit na straně 4/4 formuláře v oddíle K do řádku o3, vzhledem k tomu, že se z tohoto příjmu neodvádí ani jedno pojistné ani daň. Podklad pro výši najdete na MZDOVÉM LISTĚ učně/studenta.

POZOR: Neuzavírejte na tuto činnost dohody o provedení práce, nemusíte mít podepsané prohlášení k dani, pokud máte rámcovou smlouvu se školou, použijte PPV 349 a pro odměnu druh mzdy 178.

3.6.6.4. Přehled pro vedoucí – doplněn o sloupec Čerpané SD (sick days) – popis možností v časopise PROFEX MZDY 2018

3.8.D. Dotazník ÚP(pravidelný Monitorovací dotazník (každý ÚP má jiný termín během února RRRR) –


  • Firma a.s. Monitorovací dotazník ÚP Strana: 1/1 *
  • IČ: 00000004 ke dni 31.12.2017 Období: 12/17 *
  • MZDY 28.04. 04.02.18 06:25 *

**XXX 0000004******­************************­************************­******3.8.D.*
Okres: 3604 – Jičín (CZ0522)
celkem muži ženy


počet pracovníků ve fyzických osobách: 43 28 15 počet zaměstnanců v přepočteném počtu: 42.80 28.00 14.80 osoby se zdravotním postižením: 1 0 1 osoby s těžkým zdravotním postižením: 0 0 0 osoby ve věku 55+: 14 10 4 pracující v důchodovém věku (65+): 0 0 0

cizinci – občané Slovenské republiky: 1 1 0 cizinci z EU/EHP a Švýcarska (mimo SK): 0 0 0 cizinci z ostatních zemí: 0 0 0 nejčastější státní příslušnost cizinců: SK

zaměstnanci na zkrácený úvazek: 1 0 1

vzdělání – základní a bez vzdělání: 1 0 1 vzdělání – vyučení bez maturity: 29 21 8 vzdělání – vyučení s maturitou: 1 0 1 vzdělání – střední s maturitou: 10 5 5 vzdělání – vyšší odborné: 0 0 0 vzdělání – vysokoškolské: 2 2 0

CZISCO 1 – Zákonodárci a řídící pracovníci: 2 2 0 CZISCO 2 – Specialisté: 4 3 1 CZISCO 3 – Techničtí a odborní pracovníci: 3 1 2 CZISCO 4 – Úředníci: 0 0 0 CZISCO 5 – Pracovníci ve službách a prodeji: 0 0 0 CZISCO 6 – Kvalifikovaní pracovníci: 18 7 11 CZISCO 7 – Řemeslníci a opraváři: 9 9 0 CZISCO 8 – Obsluha strojů a zařízení, montéři: 5 4 1

CZISCO 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci: 0 0 0

Tento podklad pro dotazník se zpracovává

podle jednotlivých okresů ve vazbě na položku MS 1.1.3.3. Daně –Místo výkonu prácea číselník 6.4.2. Obce,kde je vazba obec-okres, předpokládá se správné vyplnění položky ZÚJv číselníku Místa výkonu práce

podklad je vytvořen pro tabulky 2,3,5 a 6 monitorovacího dotazníku, korektní rozbor lze provést pouze z korektně vyplněných dat:

do sestavy se podle pokynů ÚP zahrnují: „1)kmenoví zaměstnanci; mají pracovní poměruzavřen přímo se zaměstnavatelem, nezapočítávají se pracovníci na další pracovní poměr, na dohody, osoby na mateřské a rodičovské dovolené“. Má-li zaměstnanec více pracovních poměrů, bere se pro účely zápočtu první pracovní poměr v pořadí 1×x,2×x,5×x,9×x), počty ve sloupcích muži – ženy se stanovují podle MS 1.1.2. Osobní údaje položka Pohlaví

přepočet na plně zaměstnané se provádí metodou FTE podle úvazku: (MS 1.1.A. Pracovní doba – položka Úvazek po zkrácení) Příklad: zaměstnanec má sjednán 30 hodinovou pracovní dobu, započte se: 0,75 podle nastavení položky Úvazek po zkrácenív MS 1.1.A. Pracovní doba (stav k 31.12.RRRR).

OZPse stanovují podle aktivního záznamu v MS 1.1.4. Důchody a slevy (typ X a Y), pro těžší (typ Y)

osoby 55+se stanovují podle roku narození (RRRR-55)

osoby v důchodovém věkuse stanovují podle roku narození (RRRR-65) protože v MS 1.1.4. Důchody a slevy nemáte uvedené starobní důchody vůbec nebo zpravidla nedoplňujete položkuDatum nároku.Proto jsme použili metodiku CSÚ: „Poproduktivní spodní hranice je v současnosti určena věkem 65 let.“ Máte-li s tím problém, klidně přepočítejte starobní důchodce růčo.

cizincestanovujeme podle položky MS 1.1.2. Osobní údaje -Občanství ,jejich další členění podle číselníku Státní příslušnosti (kromě Slováků a Švýcarů)

osoby se zkráceným úvazkem vyhledáváme podle MS 1.1.A Pracovní doba – položka Úvazek po zkrácení

vzdělání se rozboruje podle položky MS 1.1.D. Kvalifikace – Vzdělání dosažené

struktura pracovního zařazení se rozboruje podle MS 1.1.7. Pracovní vztahy – položka CZ-ISCO.

Čisté mzdy

3.5.5.7. Příkazy k úhradě – Agenda Soubor pro Asociaci PFCR

pokud je IČ penzijního fondu kratší než 8 znaků nedorovnává se zleva mezerami.

mzdy generují pouze soubor formátu A s příspěvky zaměstnavatele a zaměstnanců jednou hromadnou platbou (variantaC). Podle toho je třeba správně určit název souboru (VS bez úvodních dvou nul + měsíc + .hpa).

Nastavení v období 01/2018

6.3.1. Přepínače- oprava položky Pracovní doba – PD včetně svátků = 261

6.3.5. Intervaly

Rozsáhlá úprava intervalů DM, zejména vzhledem ke změně výpočtu daní a změně druhů mezd (zejména DM193,196)

6.4.1. Číselník DM –změna a doplnění v období

Aktualizovány popisy u DM 172,176,177

Aktualizován výpočet u DM 178

DM 193 – Zdravotní volno(DM 193má vlastnosti jako DM 192 Dovolená dle plánovacího kalendáře) – bližší popis viz časopis PROFEX (únor 2018 ke mzdové problematice)

DM 196 – Vojenské cvičení(přesun z DM 193)

Dále znovu aktualizovány:

DM 228,229 Odstupné

DM 416 – Otcovská (pořizovat až od 1.2.2018)

DM 417 – Dlouhodobé ošetřovné (pořizovat až od 1.6.2018)

DM 500..509 Daně

DM 940..950 Opravy základů

Nápočtové druhy mezd DM 5000..5999, odstraněny DM 5800,5805,581­5,5835,6010,6021,6060

Oprava textuz verze 28.02.:

Doplněny

  1. 5802Zaokrouhlený základ zálohové daně na 100 Kč nahoru, srážkové daně se zaokrouhlují už při superhrubé mzdě (DM 5800 byl odstraněn)

6.4.1. Číselník Řádky mzdového listu a číselník Položky výplatnice

Opraveny některé položky pro rok 2018 vzhledem k úpravám číselníku druhů mezd.

Tiskni

K správné funkci webu nám pomáhají soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s jejich využitím.   Další informace