Menu modulu

Diskuse

    Pro přístup k diskusím musíte být registrovaný uživatel. Registrovat se můžete po kliknutí na odkaz níže.

  • Registrace
Aktuality

12.2.2018

Dne 12.2.2018 jsme uvolnili novou verzi mezd 28.08.


celá zpráva >>
4.2.2018

Dne 4.2.2018 jsme uvolnili novou verzi mezd 28.04.


celá zpráva >>
16.1.2018

Dne 16.1.2018 jsme uvolnili novou verzi mezd 28.02.


celá zpráva >>
14.1.2018

Dne 14.1.2018 jsme uvolnili novou verzi mezd 28.00.


celá zpráva >>
Moduly
Odkazy

V této verzi můžete

uzavřít období měsíční uzávěrkou v období 12/17,

provést 4.3. Uzavření roku 2017 v období 01/18,

provádět 4.2. Roční zúčtování (ř. 6 a ř. 7 mají maximální hodnotu 24 000 Kč) v období 01/18,

aktualizovat 1.1. Matriční soubory v období 01/18,

pořizovat měsíční data v 2.Pořízení v období 01/18,

zpracovat mzdy v 2.1.Hrubé mzdy, 2.2. Čisté mzdy a 2.3. Zaúčtování v období 01/18.

Verze 28.02., nahradila verzi 28.00. Bylo opraveno:

v období 12/17 chybné nastavení přepínačů Daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě (i ZTP/P),

nápočet daňového zvýhodnění pro roční zúčtování daně (v období 01/18 je nutné znovu pustit 4.3. Roční uzávěrka roku 2017, pokud již byla provedena),

nastavení přepínače Polovina minimální mzdy pro přiznání daňového bonusu na hodnotu 6100.

Prosím, neuzavírejte období 01/18, dokud Vám nepošleme zprávu nebo novou verzi, přepracovali jsme celý výpočet daní, je třeba vše před závěrkou za 01/18 dobře prověřit. Děkujeme za spolupráci.

ZMĚNY OD VERZE 27.04.

Matriční soubory POZOR, u všech zaměstnanců musí být vyplněno rodné číslo, byť je u cizinců na DPP nahradíte třeba 9. Bez rodného čísla nelze korektně procházet ISIR. Pokud RČ nemáte vyplněno, program zaměstnance bez RČ uvede do protokolu, že má záznam v ISIR.

POZOR:Opraven nápočet do položky Uhrazeno v MS 1.1.3.2. Trvalé srážky u typu srážky 539 Srážka jiných příjmů – srážka se přičítala 2×. Prosím, překontrolujte na mzdovém listě hodnotu této srážky v roce 2017, případně položku Uhrazeno upravte v období 12/17 před tiskem mzdových listů, případně ještě v období 01/18, pokud jste již přešli závěrkou za 12/17.

Pořízení Pořízení je pro období 01/18 funkční, upravuje se 1.2.3. Pracovní neschopnosti a náhrady pro pořízení otcovské dovolené (od období 02/18) a dlouhodobého ošetřování (od období 06/18), na období 02/18 obdržíte novou verzi.

Zpracování Aktualizované zpracování upravuje výpočet zálohové a srážkové daně u zaměstnání malého rozsahu u zaměstnanců bez daňového prohlášení a u nerezidentů.

Výstupy Tisk formulářů funguje na výchozí tiskárnu i ve Windows 10.

3.4.1.6. Příloha k žádosti o dávku:

Upraven výběr typu dávky: V prvním vstupním poli vyberete (mezerník nebo F3 rozbalí seznam) typ dávky:Nemocenská, Ošetřovné, Peněžitá pomoc v mateřství,Vy­rovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a Otcovská (lze použít od.1.2.2018). Přidáno zamykání položek pro zadání čísla DPN nebo OČR v případech, kdy se tyto nevyplňují.

Délka vstupního údaje Rozhodnutí o DPN a Rozhodnutí o ošetřování odpovídá délce XML ve specifikaci. Elektronická neschopenka má formát např. 10011110–111102020(18 z­naků).

Formulář NEMPRI od 1.2.2018, specifikace souboru XML od 1.2.2018 ještě není k dispozici.

3.4.3.5. a 3.4.3.6. Žádost o vyplacený daňový bonusse nemění, jsou stejné i vzory.

3.4.5.1. Oznámení o plnění povinného podílu OZP za rok 2017.

Průměrná mzda za I.až III.čtvrtletí = 28761 Kč.

Pro rok 2017 byl do formuláře pro ohlášení plnění povinného podílu OZP doplněn nový oddíl:

F. Fyzický počet zaměstnanců k 31.12.2017 :

F.1. Zaměstnanců celkem

F.2. Z toho zaměstnanci, kteří jsou osobami se zdravotním postižením

Do položek se uvádí fyzický počet zaměstnanců, kteří se započítávají do tohoto výkazu tj. zaměstnanci v pracovním poměruvčetně zaměstnanců na místech obsazených volbou nebo jmenováním. Nepatří sem osoby, které v organizaci fungují na základě smlouvy o výkonu funkce.

3.6.2.1. Potvrzení o zdanitelných příjmech 2018 -změny v záhlaví a v zápatí formuláře, změna čísla vzoru, jinak vše při starém.

3.6.2.5. Potvrzení ke srážkové dani 2018 – nový formulář – nastavení pro řádky viz:

3.6.2.6. a 3.6.2.7. Potvrzení o uplatňování dětí – prodlužuje se platnost nepovinných formulářů do roku 2017,

3.7.1. Roční zúčtování daně za rok 2017 – drobné kosmetické úpravy: 25 5490/1 Počet zaměstnanců – má změnu v textu na druhé straně, 25 5530 Nerezi­denti – aktuální vzor je 14 – má upravený text na poslední straně.

3.7.4. Vyúčtování srážkové daně a 3.7.5. Vyúčtování zálohové daně – včetně příloh za rok 2017.

3.8.5. ISPV – ve verzi 27.04. byly doplněny položky NAZPOZ a OBORVZD do souboru pro ISPV, do položky NAZPOZ program doplňuje název profese z matričního souboru Pracovních vztahy. Číselník PROFESE v 6.4.1. Číselníky vlastní by měl obsahovat názvy profesí odpovídající názvům pracovních pozic zaměstnanců podle organizačního řádu firmy. Např.: ředitel/ka organizace, mzdový/á účetní, chovatel/ka zvířat, traktorista, uklízeč/ka,…. Číselník PROFESE je firemní a není z programu aktualizován, proto je třeba jej upravit tak, aby název profese souhlasil s profesí uvedenou v pracovní smlouvě každého zaměstnance. Je využíván nejen pro ISPV, ale i do zápočtového listu a jiných dokumentů, inspektorát práce to takto vyžaduje při kontrolách.

2017: POZOR, dle sdělení MPSV ze dne 27.11.2017 nebudou údaje v položce OBORVZD vyžadovány ani v souborech za celý rok 2017.

Uzávěrky 4.2. Roční zúčtování daně zaměstnanci

limit pro řádek 6 a pro řádek 7 je 24 000 Kč.

4.3. Uzávěrka roku 2017

provede přepočet průměrů pro náhradu mzdy,

nastaví nezabavitelnou částku u dlužníků dle mezí pro rok 2018,

připraví data pro roční zúčtování daně….

Nastavení 6.3.1. Přepínače

1. Převedení bankovních spojení do číselníku Bankovní spojení ze sekcí:

zákonné pojištění odpovědnosti,

sociální zabezpečení

odbory

Při prvním vstupu do období 01/2018 se pro tyto položky vytvoří záznamy v číselníku bankovních spojení postupně od 99 dolů, pokud jsou pořadí 99,98 a 97 obsazeny, přesunou se do nižšího pořadí.

Podrobné nastavení přepínačů, intervalů druhů mezd a číselníků naleznete v 0.4.O této verzi.

Různé Program upozorňuje na končící platnost licence – aktuální období je poslední povolené, upozorňuje při každém spuštění, v období před posledním aktuálním obdobím upozorňuje 1× týdně.

Na různých místech programu najdete možnost ověřit si zálohování dat na bezpečných serverech v cloudu.

V 6.2.8. Zálohování můžete zapnout integrované zálohování do cloudu. Než si volbu zapnete nebo vypnete (je zapnuta implicitně), přečtěte si Info.Pro vyzkoušení bude zálohování k dispozici do 31.3.2018.

Zálohovat můžete kromě Denní zálohy, Zálohy souborů VREP, Zálohy souborů tiskopisů také kompletní zálohu z měsíční a roční uzávěrky, dále formuláře a sestavy Mzdové listy, ELDP, Výplatnice a Roční zúčtování daně. Pozor, u naposledy jmenovaných lze provést pouze jednu zálohu v měsíci.

Podrobnosti najdete v 6.2.8.Info.

Tiskni

K správné funkci webu nám pomáhají soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s jejich využitím.   Další informace