Menu modulu

Diskuse

  Pro přístup k diskusím musíte být registrovaný uživatel. Registrovat se můžete po kliknutí na odkaz níže.

 • Registrace
Aktuality

4.11.2017

Informace k nové směrnici GDPR


celá zpráva >>
Moduly
Odkazy

Verzi je možné instalovat zrychleným postupem na verzi 15.00 a vyšší.

Byla provedena úprava programu pro rok 2016, kde došlo ke změně účtování popsané v doporučené účtové osnově ZEIS pro rok 2016.

V programu Majetek došlo k následujícím změnám v účtování:

Pro zatřídění 00.03.02 a všechny typy účtování jsou provedeny tyto úpravy:

 • účet 011000 je nahrazen účtem 019000
 • účet 041100 je nahrazen účtem 042100
 • účet 071000 je nahrazen účtem 089000
 • účet 071009 je nahrazen účtem 089009

Pro zatřídění 00.06.04 a všechny typy účtování jsou provedeny tyto úpravy:

 • účet 011080 je nahrazen účtem 013080
 • účet 071080 je nahrazen účtem 073080

Pro zatřídění 00.06.11 a všechny typy účtování jsou provedeny tyto úpravy:

 • účet 011080 je nahrazen účtem 019000
 • účet 071080 je nahrazen účtem 089000
 • účet 071089 je nahrazen účtem 089009

Pro všechna zatřídění jsou provedeny tyto úpravy:

 • v typu účtování 201 je účet 413100 nahrazen účtem 648400
 • v typu účtování 401 je účet 588900 nahrazen účtem 425100

Pro všechna zatřídění a všechny typy účtování jsou provedeny tyto úpravy:

 • účet 588510 je nahrazen účtem 548891
 • účet 588910 je nahrazen účtem 548991
 • účet 523000 je nahrazen účtem 587000
 • účet 624000 je nahrazen účtem 588000
 • účet 624300 je nahrazen účtem 588300

Účty 011×xx, 071×xx, 588510, 588910, 623000, 624000, 524300 jsou v číselníku podnikových účtů zrušeny.

Jsou zavedeny nové účty: 425100 Oprava odpisů k počátku roku 548891 Zůstatková cena dlouhodobého majetku vydaného na vypořádací podíl 548991 Účetní korekce: zůstat.cena dlouhod.majetku vydaného na vypoř.podíl 587000 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 588000 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 588300 Aktivace zvířat při převodu do dlouhodobého hmotného majetku 648400 Přejaté dary nepeněžní z majetku, zásob a zvířat

Úpravy číselníků majetku proběhnou na dotaz při závěrce roku 2016. Pokud není převod proveden při roční závěrce, je možné ho samostatně spustit volbou Správa dat – Speciální akce – Převod účtování pro rok 2016.

Při akci jsou nejprve doplněny číselníky účtů a číselník převodového můstku, pak je zobrazen číselník převodového můstku k jeho případné úpravě proti výše popsaným změnám účtování. Po ukončení editace převodového můstku je provedena změna účtování a výmaz a doplnění účtů v číselnících.

Pokud potřebujete provést vlastní úpravy číselníků, lze využít přímé editace číselníků účtů, účtovacího předpisu, případně lze i upravit číselník převodového můstku a spustit ho samostatně volbou Správa dat – Speciální akce – Zpracování převodového můstku.

Upozornění: Účty 011 a 071 nesmí být pro rok 2016 v číselnících použity. Program provádí kontrolu jejich výmazu v roce 2016. Při návratu do roku 2015 a opakování roční závěrky 2015 bude nutno provést úpravu účtování podle výše uvedeného postupu znovu!

Program pro prohlížení a tisk sestav majetku ve Windows byl doplněn o nastavení řízení automatického výpočtu velikosti písma pro každý tiskový profil (tiskárnu) samostatně. Volba je dostupná v nastavení tiskárny a umožňuje lepší řízení tisků v případech, kdy pro některou tiskárnu probíhá automatický výpočet nesprávně a je vhodnější pro tuto tiskárnu automatický výpočet velikosti písma vypnout.

Tiskni

K správné funkci webu nám pomáhají soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s jejich využitím.   Další informace