Menu modulu

Diskuse

  Pro přístup k diskusím musíte být registrovaný uživatel. Registrovat se můžete po kliknutí na odkaz níže.

 • Registrace
Aktuality

4.11.2017

Informace k nové směrnici GDPR


celá zpráva >>
Moduly
Odkazy
Majetek 7.20 - 12.6.2006


 • Pro vylepšení možností tisku sestav evidence majetku byly v konfiguraci programu doplněny nové údaje a v souvislosti s tím byl upraven název údaje původního jediného údaje pro nastavení délky sestavy pro tisk. K nastavení tvorby sestav jsou nyní k dispozici tři údaje, a to "Počet řádků sestavy na výšku", "Počet řádků sestavy na šířku" a "Maximální šířka sestavy na výšku".

  Maximální šířka sestavy na výšku je údaj, který obsahuje hranici počtu sloupců pro tvorbu sestav na výšku a na šířku. Údaj má smysl, pouze pokud tiskneme sestavy na Windows tiskárně pomocí programu EWinView. Pokud je počet sloupců stránky vytvářené sestavy menší nebo roven nastavené maximální šířce sestavy na výšku, pak je sestava vytvářena s počtem řádků na stránku podle hodnoty v údaji "Počet řádků sestavy na výšku". Pokud je počet sloupců stránky vytvářené sestavy větší než nastavená maximální šířka sestavy na výšku, pak je sestava vytvářena s počtem řádků na stránku podle hodnoty v údaji "Počet řádků sestavy na šířku".

  Program EWinView následně umožňuje tisk sestav pomocí Windows tiskáren na výšku i na šířku. Obsluha může sestavy připravené (viz výše) pro tisk na šířku opravdu tisknout správným nastavením tiskárny pro tisk na šířku a využívat tak větších fontů (většího písma) pro široké sestavy. Pokud nepoužíváme k tisku program EWinView, pak hodnotu údaje "Počet řádků sestavy na šířku" nastavujeme na stejnou hodnotu jako "Počet řádků sestavy na výšku". Pokud používáme k tisku více tiskáren, nastavujeme údaje o počtu řádků sestavy na nejnižší počet řádků ze všech tiskáren.

  Program EWinView byl upraven a je distribuován ve verzi 1.30. Tato verze umožňuje nastavení levého okraje, horního okraje a přídavného řádkování a také nastavení velikosti písma (velikosti fontů) pro jednotlivé šířky sestav a to jak pro tisk na výšku, tak pro tisk na šířku. Tato nastavení je nutno samostatně provést pro všechny tiskárny používané v programu EWinView. Nová nastavení umožňují podrobně řídit tisk sestav na Windows tiskárnách tak, aby tiskový výstup používal co největší písmo pro různé šířky sestav a také aby bylo možno ve spolupráci s tvorbou sestav přímo v programu evidence majetku (viz výše) tisknout sestavy nejen na výšku, ale i na šířku
 • Oprava přístupu k novým speciálním typům daňových odpisů (typ 8, 9, A a B), které jsou vázány na zapnutí povinného přepínače 538 Užití speciálního daňového odpisu.
 • Oprava tvorby sestavy "Speciální sestavy - Součty za odpisové skupiny" pro případ práce v hospodářském roce, kde se nesprávně vypisovaly součty pro modifikaci sestavy včetně vyřazeného majetku. Při práci v kalendářním roce je sestava bez závad.
 • Oprava nesprávného hlášení o potřebě nasazení nové verze pro případ práce v hospodářském roce.

Tiskni

K správné funkci webu nám pomáhají soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s jejich využitím.   Další informace