Menu modulu

Diskuse

  Pro přístup k diskusím musíte být registrovaný uživatel. Registrovat se můžete po kliknutí na odkaz níže.

 • Registrace
Aktuality

4.11.2017

Informace k nové směrnici GDPR


celá zpráva >>
Moduly
Odkazy
Majetek 7.14 - 24.1.2006


 • První verze programu pro zpracování evidence majetku v roce 2006 (přesněji pro účetní období s legislativou roku 2006).

  Změny zákona o dani z příjmů k 1.1.2006 nezasahují do programu zásadním způsobem, neboť na ně byl program připraven již v předcházejících verzích. Jednou ze změn je změna zatřiďování oplocení, které se opět posuzuje jednotně, bez ohledu co je oplocením oploceno a patří do odpisové skupiny 4 (SKP 46.99.47). Při roční závěrce je možno načíst nová zatřídění pro rok 2006 z textového souboru CE272006.TXT nebo je možno v období roku 2006 reinstalovat nový číselník SKP-specifikace (CE27SKPS). Vzhledem k jediné změně spočívající ve změně popisu SKP 46.99.47 na "Oplocení", je možno také v roce 2006 popis SKP samostatně změnit.

  Změny, které se týkají technického zhodnocení odepisovaného nehmotného majetku, jsou zákonem upraveny velmi zvláštním způsobem. Vzhledem k tomu, že se přitom technické zhodnocení nehmotného majetku používá u velmi omezeného počtu uživatelů, je třeba postupovat takto. U zhodnoceného nehmotného majetku použijeme typ daňového odpisu A nebo B a spočteme roční daňový odpis, který podle paragrafu 32a k zhodnocenému majetku vybereme (doba odepisování je pohyblivá a určuje si ji uživatel sám, nesmí být však menší než doba daná zákonem). Roční odpis přepočteme na měsíční nebo denní odpis, který vložíme do hodnoty pevného měsíčního nebo denního odpisu (typ odpisu A nebo B). Je naplánována další změna zákona a je možné, že odpisy nehmotného majetku budou upraveny rozumnějším způsobem. Proto není nová metoda odepisování technického zhodnocení nehmotného majetku v programu algoritmizována. Nevýhodou pevného odpisu je, že při změně podmínek (cena, zhodnocení, podmínky zákona atd.) musíme hodnotu pevného odpisu samostatně na kartě upravit.
 • Byla upravena editace karty majetku při pořízení majetku s typem daňového odpisu 7 (opis účetního odpisu, kde se projevila chyba při uložení nastavení přerušení odpisů. Pokud se projevuje u karty při kontrole před závěrkou měsíce chyba 119, je nutno kartu opravit pomocí druhu pohybu 72. Stačí jen změnit přerušení účetního odpisu z NE na ANO a ihned zpět na NE a uložit kartu klávesou F2. Interně se na kartě uloží přerušení daňového odpisu již správně a kontrola již chybu 119 nehlásí.
 • Byly aktualizovány parametry pro výpočet silniční daně, které byly upraveny novelou zákona o silniční dani. Jedná se o procenta snížení silniční daně podle paragrafu 6 a 7.
 • Byly provedeny úpravy testování správnosti údajů v kartě majetku pro případ, kdy je užití účetních odpisů vypnuto. Znovu však upozorňujeme uživatele, že takovéto použití programu odporuje zákonu o účetnictví a za nesprávně vedené účetnictví hrozí účetní jednotce značné postihy od kontrolních institucí.
 • Bylo upraveno zobrazování některých varovných informací tak, aby nebyly zbytečně zobrazovány opakovaně.

Tiskni

K správné funkci webu nám pomáhají soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s jejich využitím.   Další informace